Parlementair werk

In het Vlaams Parlement engageer ik me voor verschillende beleidsdomeinen waar ik me sterk betrokken bij voel. Ik ben vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Hiernaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin spits ik me toe op preventieve gezondheidszorg, eetstoornissen, voeding & beweging en seksueels misbruik. Daarnaast heb ik interesse voor het niet-dringende liggende ziekenvervoer en bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden voor verpleegkundigen. Mijn werkzaamheden binnen de commissie berusten voor een groot stuk op persoonlijke ervaringen en op mijn expertise als verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis en als docente verpleegkunde aan de Hoge School Vesalius in West-Vlaanderen. Mijn ambitie en passie voor de gezondheidssector tracht ik in het Vlaams Parlement verder te zetten.

In de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me voornamelijk toe op de zorgboerderijen. Ik ben een hevig voorstander van de inclusiegedachte, die aan de basis ligt van de zorgboerderijen. Inclusie is voor heel wat mensen de ideale manier om tot de maatschappij toe te treden.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed heb ik een bijzondere belangstelling voor alles wat met Wereldoorlog I te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende rouwondersteuning op de werkvloer

van Peter Persyn, Axel Ronse, Piet De Bruyn, Björn Anseeuw, Peter Wouters en Danielle Godderis-T'Jonck
1698 (2018-2019) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het invoeren van gewone adoptie in een jeugdhulptraject

van Ingeborg De Meulemeester, Lies Jans, Danielle Godderis-T'Jonck, Tine van der Vloet, Elke Sleurs en Lorin Parys
1691 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende preventie en vroegdetectie van diabetes

van Tine van der Vloet, Ingeborg De Meulemeester, Lorin Parys, Elke Sleurs, Peter Persyn en Danielle Godderis-T'Jonck
1638 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 19 september 2017 16.13u

(2016-2017)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 7 maart 2017 17.58u

(2016-2017)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - woensdag 5 oktober 2016 11.50u

(2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende preventie en vroegdetectie van diabetes

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Freya Saeys
1638 (2017-2018) nr. 2

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
14 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2