Nieuws over dit onderwerp

Op stage bij AZ Groeninghe te Kortrijk

Vlaams volksvertegenwoordigster Danielle Godderis-T’Jonck (N-VA) liep op woensdag 20 september een dag stage bij AZ Groeninge in Kortrijk. Haar keuze voor de zorgsector was snel gemaakt aangezien ze …

Schoolfruitactie Tutti Frutti is populair

Danielle Godderis-T'Jonck stelde een schriftelijke vraag aan minister Joke Schauvliege betreffende de schoolfruitactie 'Tutti Frutti'.  Het Tutti Frutti project loopt al meerdere jaren en …

Onderzoek en overleg over Provinciale Commissies Studiebeurzenstichtingen op til

Zolang de studiebeurzenstichtingen die vallen onder de Provinciale Commissie van Brabant formeel niet in 3 gesplitst worden kan het wettelijk kader rond deze stichtingen niet worden aangepast, wat …