Rouwen verdient ondersteuning, ook op de werkvloer.

Door Danielle Godderis-T'Jonck op 27 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn

“Een slecht doorlopen rouwproces is al te vaak een voorbode van een depressie.”
Vlaams Parlementslid Danielle Godderis-T’Jonck pleit voor meer ondersteuning bij het rouwproces op de werkvloer. “Door op langere termijn te investeren in de geestelijke weerbaarheid van werknemers voorkomen we een slecht doorlopen rouwproces. Ook dat is werkbaar werk.”

Danielle verloor zes maanden geleden haar man Frank na een kort en heftig ziekteproces. “Hoe iemand rouwt is heel individueel en wordt bepaald door je karakter, je relatie met de overledene, je geloof, cultuur, omgeving. Gemakkelijk is het evenwel voor niemand. Weer aan de slag gaan is meestal zingevend en positief. Maar het loopt voor de rouwende persoon niet altijd van een leien dakje.” 

In een parlementaire conceptnota pleit Godderis-T’Jonck voor ondersteuning van zowel de betrokkene als van collega’s en leidinggevenden op de werkvloer. “Veel rouwenden krijgen ziekteverlof voorgeschreven en soms is dat nodig. Maar werk kan rouwenden ook houvast geven. Thuis verandert alles, het werk biedt structuur en afleiding.” Met haar conceptnota wil het parlementslid voornamelijk inzetten op een beter voorbereide werkvloer, met name bij de leidinggevende die vaak zeer snel en onverwacht het heft in handen moet nemen, organisatorisch maar ook emotioneel.

Coaches op de werkvloer

Daarnaast ziet Godderis-T’Jonck een rol weggelegd voor de nieuwe coaches op de werkvloer in het kader van het reeds bestaande project Gezond op de werkvloer. Die coaches ondersteunen bedrijven bij een gezondheidsbevorderend beleid, zoals fruit eten en bewegen, maar ook bij de preventie van burn-out. “We kunnen sensibilisering rond rouwondersteuning toevoegen aan het takenpakket. Zij kunnen ondersteuning bieden aan werknemers die een naaste verloren. Maar hun taak moet breder gaan dan het moment van rouw. Zij kunnen algemeen vorming en sensibilisering aanbieden rond rouwondersteuning. Zo werken we proactief en kunnen leidinggevenden en andere werknemers omgaan met een moeilijke situatie wanneer die zich voordoet.”

 

Danielle Godderis-T’Jonck is alvast honderd procent overtuigd van het belang en de meerwaarde van rouwondersteuning. “We weten dat de leidinggevende een sleutelfiguur is in het rouwproces op de werkvloer. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de leidinggevende ervaren wordt als een belangrijke krachtbron: als die snel contact legt en houdt, maakt dat al een groot verschil. En toch wordt er in managementopleidingen zeer weinig tot geen aandacht aan geschonken. Dat willen we nu oplossen.”

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is