Op stage bij AZ Groeninghe te Kortrijk

Door Danielle Godderis-T'Jonck op 27 september 2017, over deze onderwerpen: Onderwijs, Welzijn, West-Vlaanderen

Vlaams volksvertegenwoordigster Danielle Godderis-T’Jonck (N-VA) liep op woensdag 20 september een dag stage bij AZ Groeninge in Kortrijk. Haar keuze voor de zorgsector was snel gemaakt aangezien ze in het verleden zelf nog als verpleegkundige werkte en ze in het Vlaams Parlement zetelt in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

De stage stond vooral in het teken van dementie en jongdementie. Vanuit een persoonlijke ervaring weet Danielle Godderis-T’Jonck hoe belangrijk het is om niet enkel aandacht te hebben voor de zorg aan de patiënt maar ook voor de zorg aan de omgeving. De omgeving heeft immers ook heel wat vragen en bezorgdheden maar vaak is het voor hen moeilijker om aan de juiste info of hulp te geraken. Danielle Godderis-T’Jonck kan tijdens haar stage vaststellen dat AZ Groeninge al heel ver staat wat dit betreft. Zo worden er heel wat infosessies georganiseerd waar mantelzorgers een antwoord krijgen op al hun vragen en waar ze onderling ervaringen kunnen uitwisselen.

Ook de multidisciplinaire aanpak van de patiënt kreeg veel lof van Danielle Godderis-T’Jonck. Binnen de multidisciplinaire klinieken zoals de geheugenkliniek wordt elke patiënt besproken door een team van artsen van verschillende specialismen, psychologen, ergotherapeuten, verpleegkundigen… Zo kunnen ze samen vanuit hun verschillende achtergrond komen tot de beste behandeling voor de patiënt. De recente samenbrenging van het gros van de zorgverstrekkers en medewerkers op campus kennedylaan heeft hierbij een faciliterende rol gespeeld. Bovendien was de inhuizing in de nieuwe campus een trigger voor nog meer individuele aandacht aan elke patiënt. Danielle kon met eigen ogen kon meemaken hoe de persoonlijke aanpak van iedere patiënt centraal staat en hoeveel voordelen de multidisciplinaire aanpak wel biedt. Jammer genoeg is er voor deze aanpak geen vergoeding voorzien en gebeurt dit dus op volledig vrijwillige basis waardoor dit nog niet even sterk in alle ziekenhuizen van toepassing is. Danielle beloofde om dit zeker door te geven aan haar collega’s Jan Vercammen en An Capoen die in het federaal parlement zetelen.

Dat er in AZ Groeninge veel aandacht is voor de mens achter de patiënt blijkt ook uit de praktijktesten die ze uitvoeren bij onder andere (jong)demente patiënten, naast de eerder theoretische cognitieve tests. Daarbij bootst men een thuissituatie na en kijkt men of de patiënt effectief zijn medicatie correct kan klaarleggen, koffie maken, een boterham smeren, de juiste kledij kiezen afhankelijk van het weer, omgaan met geld, etc. Dit laat toe om te zien in welke mate de patiënt zelfstandig kan leven en welke extra ondersteuning hij nodig heeft. Deze praktijktests wisten alvast tal van andere ziekenhuizen te inspireren.  

Daarnaast kon Danielle Godderis-T’Jonck ook zien dat AZ Groeninge heel sterk staat als competentie- en expertisecentrum. Zo wordt er o.a. heel sterk ingezet op klinische studies. Daarbij worden nieuwe geneesmiddelen getest in de laatste fase voor ze op de markt verkrijgbaar zijn. Dit biedt zowel kansen voor de patiënten als extra behandelmogelijkheid, als voor de artsen die zo steeds up to date zijn.

De grote hoeveelheid kennis en expertise van AZ Groeninge wordt ook uitgebreid gedeeld met de omgeving via allerlei samenwerkingsvormen met eerstelijnspartners zoals huisartsen, woon- en zorgcentra, thuiszorg, dagcentra … Heel wat opleidingen en activiteiten worden samen met hen georganiseerd.

Danielle Godderis-T’Jonck kon aan het einde van de dag besluiten dat AZ Groeninge een ziekenhuis is dat qua expertise en competenties top is, en waar tegelijk de aandacht voor de patiënt en zijn omgeving altijd centraal staat. Deze twee facetten samen maken het succesverhaal van dit ziekenhuis. Ze beloofde om meer politici ertoe aan te zetten om dit met hun eigen ogen vast te stellen zodat dit vanuit de overheid nog beter kan gefaciliteerd worden. En daar willen we met Voka en met de bedrijfsstages natuurlijk ons steentje toe bijdragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is