Onderzoek en overleg over Provinciale Commissies Studiebeurzenstichtingen op til

Door Danielle Godderis-T'Jonck op 18 november 2014, over deze onderwerpen: Onderwijs

Zolang de studiebeurzenstichtingen die vallen onder de Provinciale Commissie van Brabant formeel niet in 3 gesplitst worden kan het wettelijk kader rond deze stichtingen niet worden aangepast, wat nochtans broodnodig is. Daarom stuurt Vlaams minister van Onderwijs Crevits aan op overleg met de Franse gemeenschap en federale overheid om hiervoor een duidelijk kader te creëren. Dat antwoord kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger Danielle Godderis-T’Jonck (N-VA) op een parlementaire vraag.

Verouderde wetgeving

De Provinciale Commissies voor studiebeurzenstichtingen beheren voor hun provincie de roerende en onroerende goederen afkomstig uit erfenissen en legaten. De commissies staan in voor het beheer en de uitreiking van studiebeurzen volgens de door de stichters vooropgestelde voorwaarden. Op vandaag oefenen de provinciegouverneurs hierop het toezicht uit. In het academiejaar 2013-2014 waren deze beurzen nog goed voor een uitgekeerd totaal bedrag van 208.734 euro.

Door verouderde wetgeving uit 1864 en problemen inzake transparantie en werkingskosten wordt al langer geopperd om hetzij het administratief toezicht, hetzij het beheer en de toekenning van de beurzen over te laten aan de Vlaamse gemeenschap. Hoewel juridisch onderzoek uit 2011 aantoont dat de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor het aanpassen van de wetgeving kan dit niet gebeuren zolang de Provinciale commissie Brabant niet wordt gesplitst. Hiervoor is het akkoord nodig van zowel de Franse gemeenschap, die decretaal kan optreden ten aanzien van de stichtingen die onder het toezicht van de provincie Waals-Brabant behoren, als van de federale overheid op basis van haar residuaire bevoegdheid voor de stichtingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen.

Danielle Godderis-T’Jonck (N-VA): “De niet-gesplitste Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen in Brabant is blijkbaar een struikelblok in het creëren van een eigentijds, aangepast decretaal kader voor een transparant en werkbaar beheer van deze studiebeurzenstichtingen. Het komende debat over de toekomst van de provincies lijkt mij dan ook een uitgelezen kans voor de Vlaamse regering om, in overleg met de andere bevoegde overheden, alvast een onderzoek in te stellen om een einde te maken aan dit overblijvend curiosum van de unitaire staat.”

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is