De zon en de zorg voor jouw huid.

Door Danielle Godderis-T'Jonck op 20 februari 2019, over deze onderwerpen: Welzijn

We ondervinden van langsom meer uren zon.
De zonnekloppers onder ons zullen het geweten hebben.
Onder de klimatologische normalen zien we dat het aantal uren zon van 59 in januari stijgt naar 159 in april tot 201 in juli om daarna weer geleidelijk af te nemen.

Die eerste zon op de huid voelt goed aan, doch er is een risico aan verbonden. Onbeschermd  verhoogt men  de kans op huidkanker, het melanoom.

Zeker personen die al een verbrand zijn geweest, mensen met blonde en rode haren en mensen met eerder veel moedervlekken vormen een risicogroep.
Volgens het Britse National Health and Care Excellence” zou men slechts 10 minuten in de felle zon buiten mogen komen. Er bestaat echter geen enkele veilige of gezonde manier om een gezond kleurtje van de zon op te doen.

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt ook dat de ogen en het immuunsysteem schadelijke effecten van de zon kunnen ondervinden.

Zich goed beschermen, ook bij een eerste waterig zonnetje is de boodschap. 80% van de UV-stralen dringen ook door wolken en mist.

Negen op de tien Belgen is zich bewust van de gevaren van de zon; doch slechts 6% beschermt zich voldoende tegen de gevaren van UV-stralen. En dat is zorgwekkend.
Dr. Thomas Maselis, Belgisch oprichter en voorzitter van de Euromelanoma-campagne, een netwerk van dermatologen in 33 Europese landen, zegt dat het melanoom de meest voorkomende vorm van huidkanker is. Ook in ons land stijgt het aantal huidkankerpatiënten zorgwekkend, met 32000 nieuwe gevallen per jaar. Het melanoom is de meest agressieve vorm van huidkanker en komt meer voor bij vrouwen en dan nog op jonge en middelbare leeftijd. In 2012 waren er 2511 diagnose van maligne melanoma.
De huidige kost aan de maatschappij van huidkanker op jaarbasis bedraagt 114 miljoen euro. Als de huidige trends zich verder zetten zal het aantal huidkankers met factor 3 toenemen over 20 jaar. Primaire preventie is hier duidelijk de boodschap.

Van 16 tot 20 mei gaat de jaarlijkse screening campagne van Euromelanoma door. Een groot aantal dermatologen biedt de mensen de kans om gratis hun huidvlekjes te laten controleren.

Wat verhoogt de kans dat je een melanoom ontwikkelt?
* Als u eerder al een melanoom heeft gehad.
* Als u familieleden heeft die een melanoom hebben gehad. Het risico neemt toe naarmate meer familieleden een melanoom hebben gehad.
* Als u onregelmatige en zeer veel pigmentvlekken heeft.
*  Als u een zeer lichte huidskleur heeft, gemakkelijk verbrandt in de zon en moeilijk of niet bruint. Iemand met die kenmerken heeft ook vaak sproetjes en blond of rood haar.
* Als u vaak fel verbrand bent geweest door de zon. Vooral zonnebrand als kind is een risicofactor

Kan je zelf nagaan of je risico loopt? Wat zie je aan jouw huid.
Pas eens de ABCDE-regel toe:
Gewone pigmentvlekken en melanomen zien er niet hetzelfde uit: er zijn verschillen in afmeting, vorm, randen en kleur. Een handig middeltje om deze kenmerken te onthouden is de Amerikaanse ABCDE-regel: Asymmetry, Border, Color, Diameter en Evolutie.

A: Asymmetry - asymmetrie.
Gewone pigmentvlekken zijn symmetrisch: wanneer je een lijn door het midden van de vlek trekt is de ene helft het spiegelbeeld van de andere. Sommige vroege melanomen zijn asymmetrisch: de helften zijn niet gelijk.

B: Border - boord.
Gewone pigmentvlekken zijn glad, rond of ovaal afgegrensd. Vroege melanomen hebben vaak onregelmatige randen met inkepingen.

C: Color - kleur.
Gewone pigmentvlekken hebben meestal één regelmatige kleur. Kleurschakeringen met verschillende tinten bruin en zelfs zwart, roze, rood en wit zijn vaak een eerste teken van melanoom.

D: Diameter.
Moedervlekken tot 6 mm doorsnede zijn meestal onschuldig, een moedervlek groter dan 6 mm is een reden om op te letten. Maar een moedervlek die alleen maar groter is geworden zonder dat ze een van de andere veranderingen (A,B of C) heeft, is meestal onschuldig.

E: Evolutie (ook Elevation – verhoging)
‘Evolutie’ betekent dat er een verandering optreedt in de moedervlek. Soms geeft men aan de E ook als verklaring ‘elevation’: dit geeft aan dat een (deel van) de moedervlek gaat uitsteken boven de omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is