Bedrijfsstage bij fruittelers

Door Danielle Godderis-T'Jonck op 17 september 2018, over deze onderwerpen: Alveringem, Landbouw en Visserij, West-Vlaanderen

Op woensdag 12 september werd Danielle zeer hartelijk verwelkomd door het echtpaar Hans George – Nele De Baenst in aanwezigheid van Ann-Sophie en Michiel, vertegenwoordigers van de Boerenbond, voor een dagje stage in hun fruitteeltbedrijf.

Hans wist enigszins fier te vertellen dat het bedrijf al sedert 9 generaties in handen van de familie George is. Al die generaties zorgden voor een positieve evolutie van het bedrijf.
Toen Hans aan de beurt kwam werkte hij eerst met zijn vader en moeder mee om uiteindelijk in 2003 het bedrijf volledig over te nemen.

Hans nam het initiatief om de klemtoon van het bedrijf op de teelt van peren te leggen.  De knepen van het vak leerde hij gedurende 2 jaren in de voor ons zeer bekende fruitstreek van Limburg.

Blijkbaar zijn de gronden van zijn bedrijf vrij goed geschikt voor de perenteelt. Hans wist precies te vertellen over welke kwaliteiten de gronden moeten beschikken om bepaalde soorten fruit te kweken. De praktisch volledige overschakeling op de teelt van peren betekende een vrij grote investering. Wetende dat een pas aangeplante perenboom slechts na 3 jaren een break-even geeft, beseft men algauw dat Hans en zijn vrouw bijzonder grote inspanningen geleverd hebben.
Nu bewerkt Hans 20 ha waarin we 95% Conferences vinden.
De boomgaard laat een ferme indruk na. Rijen aan rijen perenbomen, netjes op afstand van elkaar aangeplant met daartussen de weg om met de plukwagen en landbouwvoertuigen door te laten rijden.
De plukwagen passeert in een andere rij. De medewerkers zijn geconcentreerd de peren aan het plukken die boven in de bomen hangen. Voorzichtig worden de peren van de takken gehaald en omzichtig in de grote verzamelcontainers neergelegd. Het is belangrijk de vrucht niet te beschadigen.
Eens de peren in de gebouwen aankomen worden ze gesorteerd en in grote koelcellen bewaard.
Het bewaren van de pluk is zeker ook een vak apart.

Of de droogte van deze zomer een nadeel opleverde? Hans wist te vertellen dat voor zijn teelt dat nu niet echt een probleem was, doch dat hij, net zoals verleden jaar, ook even zijn hart vasthield want veel langer mocht de droogte zeker niet aanhouden. De regen kwam er nu net op tijd om de vruchten tot volle ontwikkeling te laten komen.
Meteen opperde Hans dat het toch niet onverstandig zou zijn om grote waterbekkens aan te leggen. Het bedrijf ligt wel vrij dicht tegen de IJzer, maar water oppompen uit de IJzer lijkt niet toegelaten en niet echt opportuun.
Waterspaarbekkens kunnen op geschikte plaatsen aangelegd worden en zorgen er meteen voor dat periodes van schaarste goed kunnen opgevangen worden.
Hans bevloeit zijn boomgaarden met water uit de beek dat hij zeer zorgvuldig behandelt. In een bijgebouwtje zien we een ingenieuze installatie die ervoor zorgt dat het alkalische water een toevoeging van zwavelzuur krijgt om een pH-waarde van 6,5 te bereiken.

Op zijn bedrijf is er 365 dagen van het jaar werk; maar er zijn pieken in de werklast die het echtpaar niet alleen aankan. Daarom doen Hans en Nele beroep op seizoenarbeiders voor de pluk. Deze seizoenarbeiders kunnen Belgen (jobstudenten) zijn, maar het overgrote deel is van buitenlandse origine, meer bepaald Polen. Voor deze mensen hebben Hans en Nele een bijgebouw van de hoeve omgebouwd tot verblijf. 4 ruime slaapkamers, een grote living met aanpalende keuken en sanitair.  Zo’n inrichting vraagt natuurlijk een extra financiële inspanning.
Als Hans zich 100% inzet voor de fruitteelt, dan is Nele daar voor alle administratieve rompslomp. En er komt nogal wat administratie aan te pas: personeelszaken, klanten- en leveranciersadministratie, verplichtingen tegenover de overheid, de boekhouding, enz..

Een dikke pluim voor Hans en Nele die zich sterk bekommeren voor de mensen die op het bedrijf meehelpen en zich met hart en ziel voor hun bedrijf inzetten om telkens opnieuw een kwalitatief hoogstaand product af te leveren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is