Parlementair werk

In het Vlaams Parlement engageer ik me voor verschillende beleidsdomeinen waar ik me sterk betrokken bij voel. Ik ben vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Hiernaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin spits ik me toe op preventieve gezondheidszorg, eetstoornissen, voeding & beweging en seksueels misbruik. Daarnaast heb ik interesse voor het niet-dringende liggende ziekenvervoer en bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden voor verpleegkundigen. Mijn werkzaamheden binnen de commissie berusten voor een groot stuk op persoonlijke ervaringen en op mijn expertise als verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis en als docente verpleegkunde aan de Hoge School Vesalius in West-Vlaanderen. Mijn ambitie en passie voor de gezondheidssector tracht ik in het Vlaams Parlement verder te zetten.

In de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me voornamelijk toe op de zorgboerderijen. Ik ben een hevig voorstander van de inclusiegedachte, die aan de basis ligt van de zorgboerderijen. Inclusie is voor heel wat mensen de ideale manier om tot de maatschappij toe te treden.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed heb ik een bijzondere belangstelling voor alles wat met Wereldoorlog I te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Emmily Talpe, Danielle Godderis-T'Jonck, Vera Jans en Tine van der Vloet
1430 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Emmily Talpe, Danielle Godderis-T'Jonck, Vera Jans en Tine van der Vloet
1430 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende interlandelijke adoptie

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Emmily Talpe, Danielle Godderis-T'Jonck, Vera Jans en Tine van der Vloet
1431 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Overgeheveld welzijnsbudget provincie West-Vlaanderen - Bestemming

van Danielle Godderis-T'Jonck aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
156 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Automatische externe defibrillatoren (AED's) - Uitrol, installatie, gebruik en opleiding bij VAC's en lokale overheden

van Danielle Godderis-T'Jonck aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
121 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Verkeersveiligheid - Modder op gewestwegen - Sensibilisering

van Danielle Godderis-T'Jonck aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
230 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over de nota van de Vlaamse Regering Strategisch Plan 'De Vlaming leeft gezonder in 2025'

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Elke Van den Brandt en Björn Anseeuw
1268 (2017-2018) nr. 2

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018

van de Vlaamse Regering
1313 (2017-2018) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
14 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2