Parlementair werk

In het Vlaams Parlement engageer ik me voor verschillende beleidsdomeinen waar ik me sterk betrokken bij voel. Ik ben vast lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Hiernaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin spits ik me toe op preventieve gezondheidszorg, eetstoornissen, voeding & beweging en seksueels misbruik. Daarnaast heb ik interesse voor het niet-dringende liggende ziekenvervoer en bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden voor verpleegkundigen. Mijn werkzaamheden binnen de commissie berusten voor een groot stuk op persoonlijke ervaringen en op mijn expertise als verpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis en als docente verpleegkunde aan de Hoge School Vesalius in West-Vlaanderen. Mijn ambitie en passie voor de gezondheidssector tracht ik in het Vlaams Parlement verder te zetten.

In de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid leg ik me voornamelijk toe op de zorgboerderijen. Ik ben een hevig voorstander van de inclusiegedachte, die aan de basis ligt van de zorgboerderijen. Inclusie is voor heel wat mensen de ideale manier om tot de maatschappij toe te treden.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed heb ik een bijzondere belangstelling voor alles wat met Wereldoorlog I te maken heeft.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het activeren van reserves voor investeringen in het welzijnsbeleid

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Peter Persyn, Lies Jans en Danielle Godderis-T'Jonck
1129 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, wat de opname door woonzorgcentra van bepaalde personen buiten de erkende capaciteit betreft

van Sonja Claes, Lies Jans, Freya Saeys, Griet Coppé, Peter Persyn en Danielle Godderis-T'Jonck
837 (2015-2016) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende monitoring en regelgeving van de recreatieve zeevisserij

van Sabine Vermeulen, Johan Verstreken, Francesco Vanderjeugd, Cathy Coudyser, Jos De Meyer en Danielle Godderis-T'Jonck
899 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Schoolfruitactie Tutti Frutti - Stand van zaken

van Danielle Godderis-T'Jonck aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
78 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Zoneringsplan Alveringem - Uitvoering

van Danielle Godderis-T'Jonck aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
52 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Zendmasten - Stralingsmetingen

van Danielle Godderis-T'Jonck aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
55 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het boek 'Ons Voedsel - Wat met ons Voedsel'

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Danielle Godderis-T'Jonck
1312 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het boek 'Ons Voedsel - Wat met ons Voedsel'

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Danielle Godderis-T'Jonck
1312 (2017-2018) nr. 1

Vraag om uitleg over de 7-op-7-garantie voor personen met een beperking

van Tine van der Vloet aan minister Jo Vandeurzen
2793 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2